Verslo vadybos fakultetas

Šis fakultetas pasižymi itin stipriu tarptautiškumu. Pagrindiniai tarptautiškumo ir multikultūralizmo puoselėjimo akcentai  – intensyvus dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose projektuose bei tinkluose, dėstytojų ir studentų išvykos į užsienio šalis, užsienio šalių atstovų vizitai fakultete ir, žinoma, grįžtamojo ryšio palaikymas, kuris stiprina bendradarbiavimą ir tiesia kelią naujų tarptautinių projektų realizavimui.

Skaityti toliau…

Ekonomikos ir teisės fakultetas

Ekonomikos ir teisės fakulteto pastatai puošia Kauno Senamiesčio Puodžių gatvę ir šalia Laisvės alėjos esančią Gedimino gatvę, kurioje kaimynystėje taip pat įsikūrę Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto padaliniai. Pastatai renovuojami, gerinamos materialinės bazės, siekiant gerinti ne tik fakulteto, pačios kolegijos, bet ir miesto įvaizdį.

Skaityti toliau…

Technologijų fakultetas

Vienas didžiausių Kauno kolegijos fakultetų – Technologijų fakultetas. Šiame padalinyje realizuojamos ir tobulinamos devynios studijų programos, nuolat atsižvelgiant į technologijų kaitą, verslo tendencijas, poreikius ir konkurencingumą. Ugdydami būsimųjų technologijos srities specialistų kompetencijas šio fakulteto dėstytojai ypač daug dėmesio skiria projektinei eksperimentinei studentų veiklai.

Skaityti toliau…